Welkom op de website van Dr. Sylvie Gordts.


Nieuw adres! Keibergstraat 30 in Heverlee!


Info Corona virus:

Raadplegingen en ambulante behandelingen kunnen doorgaan. 

 

Wanneer een zwangere een covid-19 infectie tijdens de zwangerschap doormaakt, is het risico op een ernstig verloop groter.  Er is geen bewijs dat het virus kan overgaan op uw baby tijdens de zwangerschap. De zwangerschapsuitkomst wordt vaker gecompliceerd door vroeggeboorte, een sectio caesarea en maternale sterfte. Al blijft de informatie waarover we beschikken nog beperkt.

Wat betreft vaccinatie: Algemeen wordt aangeraden geen vaccin toe te dienen vanaf 3 dagen voor ovulatie tot een zwangerschapsduur van 8 weken. De vaccinatie houdt geen enkel risico in op verminderde vruchtbaarheid. Op basis van het verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19 in de zwangerschap, wordt de zwangere aangeraden in te gaan op de oproep tot vaccinatie.

 

Veiligheids instructies voor een consultatie:

1. Kom niet als U ziek bent. Met koorts, hoest of keelpijn blijft U beter thuis.

2. Kom bij voorkeur alleen. Een begeleidend persoon kan bij fertiliteitsdossier, zwangerschap of minderjarige.

3. Ik probeer stipt te werken om de wachttijd te beperken. Vroeger komen heeft geen zin en verhoogt het risico enkel. Indien U vroeger aanwezig bent wacht U beter buiten of in de auto.

4. Gebruik de aanwezige handgel.

5. Een masker dragen is verplicht!

 

 U vindt hier alle informatie over de dokterspraktijk, de openingstijden, hoe een afspraak te maken, enz...

U kan in de praktijk terecht met alle vruchtbaarheidsproblemen en voor een algemeen gynaecologisch onderzoek of gynaecologische problemen.

Als zwanger worden niet meteen lukt, is dit voor koppels vaak een bron van verdriet. Belangrijk is om eerst grondig na te gaan waar het probleem zich precies situeert. In functie van het resultaat van deze onderzoeken kan dan de beste behandeling voor jullie gekozen worden. 

In de private praktijk staat geïndividualiseerde begeleiding centraal. Opvolging kan ook tijdens de avonduren. Op deze manier is een fertiliteitsbehandeling makkelijker haalbaar in combinatie met uw sociaal leven en een drukke job.

Indien noodzakelijk is het gebruik van donorzaadcellen of –eicellen mogelijk. Voor lesbische koppels en alleenstaande wensouders zijn er eveneens mogelijkheden om zwanger te worden.

Overweegt U zelf donor te worden? Kom dan gerust langs voor meer informatie. 

De vruchtbaarheidsbehandelingen gebeuren in samenwerking met het fertiliteitscentrum LIFE, Leuven Institute for Fertility and Embryology, verbonden aan het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart te Leuven. De resultaten kan U vinden in het jaarrapport 2018.

 

 

Daarnaast kan U in de praktijk ook terecht voor een algemeen gynaecologisch onderzoek.

U kan in de praktijk terecht met alle vruchtbaarheidsproblemen: ivf, vruchtbaarheid, zwanger worden, fertiliteit, gynaecologie, vruchtbaarheidsbehandeling, kinderwens, infertiliteit, endometriose, laparoscopie, endoscopie, donor, fertiliteit, infertiliteit, zwanger worden, vruchtbaarheid, in vitro fertilisatie

Als zwanger worden niet ondmiddellijk lukt. Na 1 jaar kinderwens worden best bijkomende fertiliteitsonderzoeken gepland. Donorsperma  en donoreicellen